"nhất" - Người phụ nữ thấp nhất thế giới được Kỷ lục Guinness ghi nhận: 15 tuổi chỉ nặng hơn 5kg