Rùng mình tiên tri chính xác của bà Vanga về căn bệnh của Tổng thống Donald Trump

Rùng mình tiên tri chính xác của bà Vanga về căn bệnh của Tổng thống Donald Trump

(Techz.vn) – Tiên đoán của nhà tiên tri mù Vanga về căn bệnh mà Tổng thống Trump mắc phải mới đây một lần nữa lại bị đào lại.

Sự suy đồi bệnh hoạn của nền báo chí Hoa Kỳ

Sự suy đồi bệnh hoạn của nền báo chí Hoa Kỳ

Người viết báo phải làm dịu bớt cái tôi của mình và khuyến khích tư duy của người đọc. Tuy vậy ngày nay, tất cả là nhằm để khơi gợi cảm xúc của người đọc.

Ninh Dương Lan Ngọc vừa khoe 'chồng', bạn trai tin đồn bất ngờ than thở về vận xui hậu lộ ảnh ôm ấp