Có thể bạn quan tâm

Trung Nguyên của Đặng Lê Nguyên Vũ "tố" bà Diệp Thảo tư duy "con buôn"

Trung Nguyên của Đặng Lê Nguyên Vũ "tố" bà Diệp Thảo tư duy "con buôn"

(Techz.vn) Giải thích lý do tiếp tục bãi nhiệm bà Lê Hoàng Diệp Thảo là vì mục đích của vợ "vua cafe Việt" muốn chiếm trọn Tập đoàn Trung Nguyên, muốn ông Đặng Lê Nguyên Vũ bắt buộc phải là người tâm thần, người mất năng lực hành vi dân sự. Trung Nguyên cũng “tố” bà Thảo chỉ chủ trương kinh doanh theo tư duy “con buôn”, kiếm lợi nhuận ngắn hạn.