Sự kiện chuyển đổi số Edu 4.0 tại Melia thu hút hơn 700 lượt khách mời

Sự kiện chuyển đổi số Edu 4.0 tại Melia thu hút hơn 700 lượt khách mời

(Techz.vn) Theo đà phát triển, chuyển đối số vốn đã là xu hướng mang tính tất yếu. Tuy nhiên, với những biến động như sự xuất hiện của dịch Covid 19, chuyển đổi số đã thực sự cho thấy tính bức thiết của mình khi trở thành yếu tố quan trọng giúp thế giới vẫn tiếp tục vận hành.

Techz.vn