2 tiêu chí hàng đầu của hạ tầng công nghệ khi xây dựng và phát triển ứng dụng

2 tiêu chí hàng đầu của hạ tầng công nghệ khi xây dựng và phát triển ứng dụng

(Techz.vn) Thói quen “dựa dẫm” vào các ứng dụng trực tuyến đang dần trở thành xu thế chủ đạo theo sau bởi sự gia tăng dân số công nghệ. Điều này dẫn đến sự phát triển bùng nổ các công ty công nghệ, cùng với đó là các nhu cầu về hạ tầng ổn định, an toàn, bảo mật.

Techz.vn