Chặn đứng nỗi lo mất tiền oan trên iPhone

Chặn đứng nỗi lo mất tiền oan trên iPhone

(Techz.vn) Tính năng giúp chúng ta có thể mua những món đồ trong ứng dụng đó chính là Mua in-app. Vì thế nên để hạn chế tình trạng mất tiền không mong muốn, mình sẽ chỉ cho bạn cách tắt tính năng này.

Techz.vn