Gợi ý giải pháp lưu trữ kho ảnh và dữ liệu website thay thế Google One

Gợi ý giải pháp lưu trữ kho ảnh và dữ liệu website thay thế Google One

(Techz.vn) Google Photos đã bất ngờ thông báo đến ngày 1 tháng 6 năm 2021 sẽ bắt đầu tính phí lưu trữ đối với những tài khoản sử dụng vượt giới hạn 15GB mặc định ban đầu. Liệu có nên cân nhắc một giải pháp lưu trữ khác mang tính chủ động và kinh tế hơn?

Techz.vn