Bệnh viện giảm chi phí nhân sự hàng tháng khi chuyển sang sử dụng BizFly Cloud Server

Bệnh viện giảm chi phí nhân sự hàng tháng khi chuyển sang sử dụng BizFly Cloud Server

(Techz.vn) Giữ 1 vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống, đặc biệt là quãng thời gian dài biến động vì dịch bệnh vừa qua, việc liên tục đổi mới lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đang được đặt lên ưu tiên. Ứng dụng công nghệ theo cả chiều sâu và rộng đang tạo ra tác động từ mọi hướng - bảo mật tăng cường, hỗ trợ dự đoán, truy cập linh hoạt và tính giảm chi phí.

Techz.vn