[Webinar] Thiết kế hệ thống tải cao với Load Balancer và Auto Scaling khi lượng người dùng cùng lúc

[Webinar] Thiết kế hệ thống tải cao với Load Balancer và Auto Scaling khi lượng người dùng cùng lúc

(Techz.vn) Có nhiều người dùng truy cập vào website, ứng dụng luôn là kỳ vọng của bất cứ doanh nghiệp, tổ chức nào. Việc này đồng nghĩa với website, ứng dụng đang ngày càng được biết đến nhiều hơn, mang đến những cơ hội tăng trưởng kinh doanh, phát triển quy mô đầy tiềm năng.

Techz.vn