TẦM QUAN TRỌNG CỦA HẠ TẦNG WEBSITE VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH ONLINE

TẦM QUAN TRỌNG CỦA HẠ TẦNG WEBSITE VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH ONLINE

Trên kênh kinh doanh online - cụ thể là website của doanh nghiệp, trải nghiệm khách hàng là yếu tố hàng đầu quyết định việc mua hàng và đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho sự thành công của doanh nghiệp số. Các doanh nghiệp số áp dụng giải pháp tối ưu trải nghiệm, tăng tốc độ tải web và hình ảnh có thể gia tăng doanh thu lên tới 80% qua kênh online.

Techz.vn