DBaaS cho SME - Dịch vụ cơ sở dữ liệu tiên phong với hiệu quả cao

DBaaS cho SME - Dịch vụ cơ sở dữ liệu tiên phong với hiệu quả cao

(Techz.vn) Chúng ta đã nói nhiều về tầm quan trọng của dữ liệu, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu, nhưng có một vấn đề khác cũng quan trọng không kém, đó là quản lý, tổ chức các dữ liệu này như thế nào cho hiệu quả và tối ưu.

Techz.vn