CEO Xiaomi cho biết công ty sẽ sản xuất hàng loạt ô tô vào năm 2024

CEO Xiaomi cho biết công ty sẽ sản xuất hàng loạt ô tô vào năm 2024

(Techz.vn) Sau khi công bố công ty con trong lĩnh vực xe điện vào tháng 3 năm nay, trong một cuộc họp với các nhà đầu tư, CEO của Xiaomi đã xác nhận rằng việc sản xuất xe điện của họ đang đi đúng hướng. Trên thực tế, Lei Jun tin rằng việc sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu vào nửa đầu năm 2024.

Techz.vn