[Video] Trải nghiệm nhanh xe điện YADEA E3: nhỏ gọn, cốp rộng, màn hình lớn

[Video] Trải nghiệm nhanh xe điện YADEA E3: nhỏ gọn, cốp rộng, màn hình lớn

(Techz.vn) Hướng tới đối tượng khách hàng là học sinh - sinh viên, xe điện YADEA E3 có thiết kế nhỏ gọn cùng cấu trúc yên khoa học, mang đến cảm giác lái thoải mái nhất cho người dùng.