#

"thương ngày nắng về" - Hồng Đăng phấn khởi báo tin vui, dàn sao Thương Ngày Nắng Về liền gửi lời chúc mừng