#

"ios 15" - Các Bài viết về ios 15

Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép lên iOS, nhưng Apple vẫn 'ngầm ép' người dùng lên iOS 15

Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép lên iOS, nhưng Apple vẫn 'ngầm ép' người dùng lên iOS 15

(Techz.vn) Tháng 9/2021, Apple chính thức ra mắt phiên bản iOS 15 và iPadOS 15 cho các thiết bị iPhone và iPad, người dùng từ iPhone 6s có thể được phép cập nhật iOS15.