#

"Dien thoai iPhone" - Các Bài viết về Dien thoai iPhone

iPhone ra mắt kém sang, khó

iPhone ra mắt kém sang, khó "có cửa" với smartphone cao cấp Android

(Techz.vn) Ở thời điểm này, có lẽ nhiều người sẽ suy nghĩ đến việc chuyển sang các smartphone cao cấp sẵn có trên thị trường với trải nghiệm tương đương thậm chí là hơn khi iPhone mới không thực sự ấn tượng, Galaxy Note 10+ là một ví dụ điển hình.#inoted