#

"wendy phạm" - Các Bài viết về wendy phạm

Đứng cạnh con ruột Phi Nhung, Mạnh Quỳnh tiết lộ một ‘bí mật’ đau lòng về cố ca sĩ khiến CĐM xót xa

Đứng cạnh con ruột Phi Nhung, Mạnh Quỳnh tiết lộ một ‘bí mật’ đau lòng về cố ca sĩ khiến CĐM xót xa

(Techz.vn) Mạnh Quỳnh không giấy nổi cảm xúc khi đứng cạnh Wendy Phạm và chụp chung cùng di ảnh của Phi Nhung.