#

"virus corona" - Người dân Hà Lan rủ nhau đốt hàng loạt trạm phát sóng 5G