Có thể bạn quan tâm

Nghiên cứu: Người Hà Nội và người Sài Gòn ai mua sắm trực tuyến thông minh hơn?

Nghiên cứu: Người Hà Nội và người Sài Gòn ai mua sắm trực tuyến thông minh hơn?

(Techz.vn) Nằm ở hai đầu tổ quốc, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có nhiều đặc trưng khác biệt: từ phong tục, tập quán đến thói quen mua sắm. Nghiên cứu này được chúng tôi thực hiện thông qua việc phân tích 1 triệu lượt truy cập trên iPrice.vn trong năm 2016 nhằm trả lời cho câu hỏi người Hà Nội hay người Sài Gòn có thói quen mua sắm trực tuyến khác biệt như thế nào!