#

"trúc nhân" - Sau Trúc Nhân, 1 sao nam bị nghi nghỉ chơi với Trấn Thành dù đã từng được nam MC nâng đỡ sự nghiệp