#

"pixel 6" - Các Bài viết về pixel 6

Tại thị trường Mỹ Samsung Galaxy S22 mất giá nhanh gấp 3 lần iPhone 13, thậm chí không bằng Pixel 6

Tại thị trường Mỹ Samsung Galaxy S22 mất giá nhanh gấp 3 lần iPhone 13, thậm chí không bằng Pixel 6

(Techz.vn) Mặc dù có giá bán khởi điểm tương đương nhưng Samsung Galaxy S22 thường bị mất giá nhanh và nhiều hơn so với iPhone 13 và Pixel 6 ở thị trường Mỹ.