"mặt trăng" - Dịch vụ mai táng ngoài không gian được 3 đời cựu Tổng thống Mỹ lựa chọn, có mức giá cực ‘chát’

Dịch vụ mai táng ngoài không gian được 3 đời cựu Tổng thống Mỹ lựa chọn, có mức giá cực ‘chát’

1 tuần trước
Hỏa táng, thiên táng, điểu táng… đều đã xưa rồi, giờ đây nếu muốn con người còn có thể mai táng ngoài không gian. Đây là dịch vụ từng được 3 đời cựu Tổng thống Mỹ trải nghiệm.