"bình tinh" - Bình Tinh kêu gọi cứu giúp nam ca sĩ khốn đốn vì bị dịch tràn phổi, Đàm Vĩnh Hưng cũng chung tay