"bảo anh" - Hậu công khai con gái đầu lòng, Bảo Anh nói gì khi có người mỉa mai 'Có con rồi nghỉ đi hát đi'?