#

"tim cook" - Giám đốc điều hành Apple vẫn dùng iPhone 12 dù iPhone 13 sắp đến tay người dùng