#

"thành lộc" - Nhà báo nổi tiếng gọi tên Thành Lộc, Tấn Beo ẩn ý mỉa mai việc Trấn Thành than đời nghệ sĩ khó nuốt