"quân đội nhân dân việt nam" - Thân thế nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, được người dân lập đền thờ sau khi qua đời