#

"ông hoàng cải lương" - Nghệ sĩ Vũ Linh lận đận chuyện tình cảm, cuối đời không vợ con, 1 mình chống trọi với bệnh tật