#

"hồng phượng" - Vừa lộ kết quả thử ADN của con gái cố NS Vũ Linh, Hồng Phượng bật cười tuyên bố đầy ẩn ý