"hoàng mập" - Hoàng Mập lên tiếng khi bị nói ‘dựa hơi’ Việt Hương để nổi tiếng