"hoài phương" - Lý do thật sự khiến Hoài Phương - Việt Hương chưa kết hôn dù đã bên nhau 17 năm và có 1 cô con gái