"decao" - Dàn sao Vbiz hốt hoảng khi biết Châu Bùi bị quay lén, phản ứng của Binz và Decao mới đáng chú ý