"chồng cũ lâm khánh chi" - Lâm Khánh Chi nói về chuyện đổ vỡ hôn nhân sau gần 1 năm ‘đường ai nấy đi’ với chồng cũ