#

"bằng kiều" - Bằng Kiều chính thức lên tiếng về phát ngôn 'sinh viên không có tiền đi xem show của tôi'