"táo quân" - Ngọc Hoàng đầu tiên của Táo quân không phải NS Quốc Khánh thể hiện mà là một Đại tá, GĐ Nhà hát Chèo