#

"Showbiz Việt" - Hậu bị gán là người cùng phe với bà Hằng, Phương Thanh có phát ngôn thâm thúy về đồng nghiệp