#

"ồn ào từ thiện" - Thủy Tiên bị antifan mỉa mai và màn đáp trả cực thẳng thắn