#

"mai phương qua đời" - Giỗ thứ 2 của Mai Phương, bạn thân hé lộ điều đặc biệt ghi nhớ đến tận bây giờ