#

"mạc văn khoa" - Mạc Văn Khoa chia sẻ lý do không bao giờ được mời đóng cảnh nóng: 'Cảnh hôn thôi cũng khó!'