#

"du thiên" - Du Thiên lên tiếng phân trần khi bị chỉ trích vì phát ngôn vụ cháu bé lọt hố bê tông tại Đồng Tháp