#

"đại nghĩa" - Nhật Kim Anh tổ chức sinh nhật cho MC Đại Nghĩa, nhắn nhủ đặc biệt đến đàn anh