#

"corona" - Các Bài viết về corona

Đại dịch COVID-19: Hiện thực và bi ai

Đại dịch COVID-19: Hiện thực và bi ai

(Techz.vn) Trong một cuộc khủng hoảng, chủ nghĩa bi quan là điều tự nhiên nhưng đừng lãng quên chủ nghĩa hiện thực.