"chồng thu phương" - Chồng Thu Phương nói thẳng về việc nghệ sĩ làm từ thiện mùa bão lũ sau loạt ồn ào