"chị chị em em 2" - Ngọc Trinh: Trinh yêu Tư Nhị, không ngại và sợ những dèm pha về cuộc sống của mình so với Tư Nhị

Ngọc Trinh: Trinh yêu Tư Nhị, không ngại và sợ những dèm pha về cuộc sống của mình so với Tư Nhị

1 năm trước
‘Trinh không ngại và sợ những dèm pha về cuộc sống của mình so với cuộc sống của Tư Nhị trong phim, vì nếu có thì sẽ là một minh chứng cho thấy Trinh đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình’, Ngọc Trinh thẳng thắn chia sẻ.