#

"Yahoo" - Các Bài viết về Yahoo

Google, Verizon xâu xé 'xẻ thịt' Yahoo: Ngày tàn đã điểm

Google, Verizon xâu xé 'xẻ thịt' Yahoo: Ngày tàn đã điểm

(Techz.vn) Trước những khó khăn về mặt tài chính và những nỗ lực vực dậy công ty không hiệu quả, có vẻ như Yahoo đang tìm cách bán đi những gia tài giá trị nhất của mình.