#

"iPhone 6s Plus" - Các Bài viết về iPhone 6s Plus

Touch ID trên iPhone chỉ hoạt động với người SỐNG

Touch ID trên iPhone chỉ hoạt động với người SỐNG

(Techz.vn) Bạn có biết, Touch ID bảo mật cực cao không? Người chết Touch ID không nhận vân tay.