#

"Yahoo" - Các Bài viết về Yahoo

Gmail cho phép bên thứ ba đọc thư của người dùng

Gmail cho phép bên thứ ba đọc thư của người dùng

(Techz.vn) Hàng trăm nhà sản xuất ứng dụng có quyền truy cập vào hàng triệu hộp thư điện tử của người dùng Gmail.