#

"Windows 8.1" - Ứng dụng Facebook Messenger sẽ bị “khai tử” trên hệ điều hành Windows Phone