"vạn thịnh phát" - Tiết lộ số tiền Thanh Bùi nộp khắc phục cho Trương Huệ Vân, nam nhạc sĩ có động thái ít ai nghĩ đến