#

"trung nguyên" - Aston Martin Vantage F1 Edition đã về gara của ông Đặng Lê Nguyên Vũ