"sa tăng" - Trong 4 thầy trò Đường Tăng có mấy người bị giáng xuống trần đầu thai? 2 là đáp án sai!