#

"quizz" - Các Bài viết về quizz

Quizz: Bạn sẽ lot top 0,01% nếu tìm thấy xấp tiền giữa các thiết bị công nghệ trong vòng 32 giây

Quizz: Bạn sẽ lot top 0,01% nếu tìm thấy xấp tiền giữa các thiết bị công nghệ trong vòng 32 giây

(Techz.vn) Chỉ 30% người chơi tìm được đáp án trong câu đố dưới đây. Nếu bạn có thể tìm ra được vị trí của xấp tiền mặt giữa hàng loạt những thiết bị công nghệ.