#

"minh hằng" - Các Bài viết về minh hằng

Bị hỏi câu nhạy cảm giống Lý Nhã Kỳ, Minh Hằng đáp trả gay gắt, nói 1 câu xanh rờn gây ngỡ ngàng

Bị hỏi câu nhạy cảm giống Lý Nhã Kỳ, Minh Hằng đáp trả gay gắt, nói 1 câu xanh rờn gây ngỡ ngàng

(Techz.vn) Bị hỏi bao giờ lấy chồng với cách xưng hô thiếu văn minh, anti-fan lập tức bị Minh Hằng đáp trả thẳng mặt.