#

"Lê Hoàng Diệp Thảo" - Các Bài viết về Lê Hoàng Diệp Thảo

Choáng với số lượng siêu xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ giấu trên núi, dùng cả năm cũng không hết

Choáng với số lượng siêu xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ giấu trên núi, dùng cả năm cũng không hết

(Techz.vn) Hóa ra số lượng siêu xe trong 'hậu cung' của ông Đặng Lê Nguyên Vũ lại vượt xa con số mà nhiều người được biết đến nay.