#

"kbiz" - Jung Kyung Ho tiết lộ kế hoạch kết hôn với Sooyoung (SNSD)