50 triệu USDT đầu tư vào nền tảng blockchain GEMS Esports 3.0

50 triệu USDT đầu tư vào nền tảng blockchain GEMS Esports 3.0

(Techz.vn)GEMS là nền tảng Esports 3.0, hiện có hơn 80 công ty blockchain và Esports là đối tác.

Nghỉ lễ sôi động với Chiến dịch 'Giải phóng mạo hiểm'

Nghỉ lễ sôi động với Chiến dịch 'Giải phóng mạo hiểm'

(Techz.vn) Cuộc thi dành riêng cho các nhà sáng tạo video Việt Nam trên Bilibili.