#

"karik" - Karik tiếp tục để lộ tình trạng khiến khán giả lo lắng