#

"jolie nguyễn" - Tin nóng nhất 10/7: Bảo Thy mặc xuyên thấu gây nóng mắt, Hà Hồ bị 'khinh thường', nói 1 câu sâu cay