#

"hiếu hiền" - Hiếu Hiền bật khóc giữa nơi đông người vì thấu cảm nỗi khó khăn của vợ